Voorwaarden Yogalessen

Lesgelden en voorwaarden Feelings yoga

Bij aanvang en deelname aan de lessen wordt ervan uitgegaan dat je akkoord bent met de voorwaarden. Desgewenst zijn deze op schrift te ontvangen.

Wil je yogalessen volgen geef je dan op via het contactformulier of telefonisch.
Geef altijd aan of medische bijzonderheden zijn zowel fysiek als mentaal; enerzijds om de yogalessen zo goed mogelijk aan te passen of een andere, meer passende oefening te geven, anderzijds dienen wij te weten wat wij eventueel kunnen verwachten. Verzwijg dit niet voor je eigen gezondheid en die van anderen.
Wij nemen gezondheid van jou en de andere cursisten serieus.
Deelname aan de lessen zijn op eigen risico; wij geven aanwijzingen maar ‘duwen’ je nooit in een houding. Yogales 1: luister naar je lichaam en kijk niet wat de anderen wel/niet kunnen. Pijn is een no-go. Het wordt echt niet beter als je zelf blijft doorgaan; dit werkt alleen blessures in de hand. Rek en stretching daarentegen mag je voelen. Vraag altijd advies aan de docente.

De lessen zijn in blokken per kwartaal/periode: 
Januari t/m maart (ca 12 lessen)
April t/m juni (ca 12 lessen)
September t/m half december (ca 15 lessen)

Er wordt vanuit gegaan dat je de les volgt op het door jou afgesproken tijdstip/dag; bij deelname per kwartaal/periode is jouw plaats gereserveerd. 
Hiermee is rekening gehouden met het lesgeld, er volgt geen restitutie als je niet kunt. 
Mocht je niet aanwezig zijn, meld je dan uiterlijk de voorafgaande dag af bij de betreffende docente. De gemiste les kun je inhalen in een andere groep, mits voldoende plaats uiteraard. Overleg dit altijd van tevoren. De gemiste les dient altijd in hetzelfde kwartaal ingehaald te worden; anders vervalt deze.
Is er iets aan de hand waardoor je de lessen voor langere tijd niet kunt volgen, laat ons dit dan altijd zo snel mogelijk weten.

Uiteraard kun je ook een proefles of losse les(sen) volgen. 
Wil je een proefles volgen en is er plaats in de betreffende groep, dan kun je meedoen. Je kunt dan ook instromen voor de resterende lessen van dat betreffende kwartaal/periode. Doe je met losse lessen mee, informeer dan altijd of er plaats is in de betreffende groep.

Betaling is per kwartaal en dient uiterlijk binnen 2 weken gedaan te zijn nadat het nieuwe kwartaal is begonnen. je ontvangt hiervoor een betaalverzoek via app. Mocht je een probleem hebben, neem dan altijd contact op met Iris.
De lessen gaan stilzwijgend over in de volgende periode. Wil je geen lessen meer volgen, tijdens het kwartaal of voor een volgende periode, dan dien je dit op te zeggen. Er geldt een maand opzegtermijn (4 lessen), zowel tijdens het lopende kwartaal als voorafgaand aan het kwartaal. Hou hier rekening mee. 
Het is niet mogelijk om lessen te reserveren die in de toekomst plaatsvinden (bijv. aangeven in september dat je per januari wilt starten).

Het is mogelijk om een nota te ontvangen, bv. voor werkgever (persoonlijk budget etc.), vraag dit aan bij Iris.

De voorwaarden en lesgelden gelden zowel voor volwassenen en Yoga4Teens:

Periode Januari tot en met Maart € 137,50 ( o.b.v. 11 lessen)
Periode April tot en met Juni € 150 (o.b.v. 12 lessen)
Periode September tot ca. half December € 187,50 (o.b.v. 15 lessen)
Omgerekend is het lesgeld € 12,50 per les. Stroom je in tijdens een lopende periode dan is het lesgeld naar rato. Je hoeft dus niet te wachten tot een nieuwe kwartaal. Losse lessen en een proefles zijn € 15 per les.

Wil je meerdere lessen per week volgen dan is dat mogelijk; je ontvangt dan 10% korting op de lessen. Dit geldt per persoon.

In de schoolvakanties regio Zuid zijn er geen lessen, tenzij anders is/wordt aangegeven in de les.
In de zomermaanden juli en augustus is er een aangepast zomerprogramma. Zoals Yoga in de Uiterwaarden, weekend retraites, workshops. Welke activiteiten het betreft wordt t.z.t. bekend gemaakt en vallen buiten de wekelijkse lesgelden.

Privéles en yogatherapie

Het is mogelijk om privélessen yoga / yogatherapie te volgen om zo specifiek bepaalde klachten aan te pakken of om eerst te wennen voordat je instroomt in een groepsles.
We starten altijd met een intakegesprek. Hier wordt de therapie/les op afgestemd. De yogatherapie houdt een combinatie in van gerichte yogische oefeningen, adembeoefening en meditatie. Een actieve houding hierbij is gewenst, je bereikt hiermee het beste resultaat. De therapie duurt ca. 45 minuten en kosten € 50 per les per persoon.

Yoga, ademwerk en mindfulness training wordt ook op locatie gegeven, zowel aan groepen als privé.
Dit kan variëren van eenmalig 60/90 minuten tot meerdere weken achtereen.
Neem hiervoor contact op om je wensen en de mogelijkheden te bespreken.